• Millet Caddesi Belediye Durmaz İş Merkezi Kat 4 No:40 Kayseri

DH2018-20 Allojenik Kemik İliği Nakli Yapılan Hastalarda Glutatyon S transferaz ve Sitokrom P450 Enzim Gen Polimorfizminin Klinik Seyirle