IV.ULUSLARARASI KATILIMLI DENEYSEL HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

IV.ULUSLARARASI KATILIMLI DENEYSEL HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ

Devamı
DH2017-4 ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE; ENGRAFMAN ÖNCESİ NÖTROPENİK ATEŞ ATAKLARININ GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU İLE BAŞARILI TEDAVİSİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-4 ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE; ENGRAFMAN ÖNCESİ NÖTROPENİK ATEŞ ATAKLARININ GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU İLE BAŞARILI TEDAVİSİ

Devamı
DH2017-5 MOLEKÜLER GENETİK VE HEMATOLOJİ DOKU TİPLEME LABARATUARI HLA DOKU SONUÇLARIMIZ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-5 MOLEKÜLER GENETİK VE HEMATOLOJİ DOKU TİPLEME LABARATUARI HLA DOKU SONUÇLARIMIZ

Devamı
DH2017-6 Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH) Tanısında Yüksek Riskli Hastalarda Fluorescent Aerolysin Yönteminin Kullanımı
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-6 Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH) Tanısında Yüksek Riskli Hastalarda Fluorescent Aerolysin Yönteminin Kullanımı

Devamı
DH2017-7 Tıbbi Atıktan Laboratuvara: Kİ Naklinde Kullanılan Filtre-Torba Sistemlerinin MKH İzolasyonu Amacıyla Değerlendirilmesi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-7 Tıbbi Atıktan Laboratuvara: Kİ Naklinde Kullanılan Filtre-Torba Sistemlerinin MKH İzolasyonu Amacıyla Değerlendirilmesi

Devamı
DH2017-8 BCR-ABL Negatif Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklarda Janus Kinaz2 (JAK2)V617F   Mutasyonlarının Dağılımı
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-8 BCR-ABL Negatif Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklarda Janus Kinaz2 (JAK2)V617F Mutasyonlarının Dağılımı

Devamı
DH2017-9 Venöz tromboz olgularımızda herediter trombofili tarama sonuçlarımız, tek merkez verileri.
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-9 Venöz tromboz olgularımızda herediter trombofili tarama sonuçlarımız, tek merkez verileri.

Devamı
DH2017-10 Hematolojik Kanser Hastalarda Kemoterapinin Yan Etkileri İçin Verilen Eğitimin ÖzBakım Gücüne ve Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-10 Hematolojik Kanser Hastalarda Kemoterapinin Yan Etkileri İçin Verilen Eğitimin ÖzBakım Gücüne ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Devamı
DH2017-11 Miyelodisplastik Sendrom Tedavisinde Hipometile Edici Ajanların Karşılaştırılması; Tek Merkez Deneyimi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-11 Miyelodisplastik Sendrom Tedavisinde Hipometile Edici Ajanların Karşılaştırılması; Tek Merkez Deneyimi

Devamı
DH2017-12 ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN LÖSEMİ VE MYELODİSPLASTİK SENDROM HASTALARINDA NÜKSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-12 ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN LÖSEMİ VE MYELODİSPLASTİK SENDROM HASTALARINDA NÜKSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Devamı
DH2017-13 Relaps/Refrakter Multipl Myelomda Lenalidomid ve Deksametazon Tedavisinin Etkinlik ve Güvenilirliği: Tek merkez deneyimi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-13 Relaps/Refrakter Multipl Myelomda Lenalidomid ve Deksametazon Tedavisinin Etkinlik ve Güvenilirliği: Tek merkez deneyimi

Devamı
DH2017-16 KUERSETİN VE APİGENİN’İN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ KÖK HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-16 KUERSETİN VE APİGENİN’İN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ KÖK HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ

Devamı
DH2017-17 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ VE AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ BİRLİKTELİĞİ; EŞ ZAMANLI İKİ FARKLI MALİGN KLON GÖRÜLEN ÜÇ OLGU
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-17 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ VE AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ BİRLİKTELİĞİ; EŞ ZAMANLI İKİ FARKLI MALİGN KLON GÖRÜLEN ÜÇ OLGU

Devamı
DH2017-18 ATRA tedavisi ile periferik ödem ve makülopapüler döküntü gelişen Akut Promyelositik Lösemili hasta: OLGU SUNUMU
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-18 ATRA tedavisi ile periferik ödem ve makülopapüler döküntü gelişen Akut Promyelositik Lösemili hasta: OLGU SUNUMU

Devamı
DH2017-20 Gene-Scan Analizinin Kronik Granulomatoz Hastalık (p47 Defekti) Tanısındaki Rolü
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-20 Gene-Scan Analizinin Kronik Granulomatoz Hastalık (p47 Defekti) Tanısındaki Rolü

Devamı
DH2017-21 Süksinik asitin Akut Lenfoblastik Lösemi Üzerindeki Hücre Ölümü Potansiyelinin Araştırılması
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-21 Süksinik asitin Akut Lenfoblastik Lösemi Üzerindeki Hücre Ölümü Potansiyelinin Araştırılması

Devamı
DH2017-22 PD-0332991’ in HL60 Hücre Hattı Üzerindeki Anti-kanser Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-22 PD-0332991’ in HL60 Hücre Hattı Üzerindeki Anti-kanser Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Devamı
DH2017-23 CCT137690’ nın APL Hücre Hattı HL60 Üzerinde Anti-kanser Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-23 CCT137690’ nın APL Hücre Hattı HL60 Üzerinde Anti-kanser Etkilerinin Değerlendirilmesi

Devamı
DH2017-24 Kekik (Thymus Vulgaris) Bitkisinin İnsan Promiyelositik Lösemi Hücre Hattında (HL-60) Antiproliferatif Etkilerinin Araştırılması
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-24 Kekik (Thymus Vulgaris) Bitkisinin İnsan Promiyelositik Lösemi Hücre Hattında (HL-60) Antiproliferatif Etkilerinin Araştırılması

Devamı
DH2017-25 KML Olgularının Kantitatif RT-PCR ve FISH t(9;22) Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-25 KML Olgularının Kantitatif RT-PCR ve FISH t(9;22) Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi

Devamı
DH2017-26 TKI Dirençli KML Olgularında T315I Mutasyonunun ASO PCR ve DNA Dizileme Yöntemleriyle Araştırılması: ilk Bulgular
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-26 TKI Dirençli KML Olgularında T315I Mutasyonunun ASO PCR ve DNA Dizileme Yöntemleriyle Araştırılması: ilk Bulgular

Devamı
DH2017-27 K562 LÖSEMİ HÜCRE HATTINDA BIBR1532 AJANININ SİTOTOKSİK ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-27 K562 LÖSEMİ HÜCRE HATTINDA BIBR1532 AJANININ SİTOTOKSİK ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Devamı
DH2017-28 Metabolom ve transkriptom profillemesi ile insan kemik iliğinde hematopoetik niş karakterizasyonu
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-28 Metabolom ve transkriptom profillemesi ile insan kemik iliğinde hematopoetik niş karakterizasyonu

Devamı
DH2017-29 Suriyeli Hastada İshal Sonrası Gelişen Hemolitik Üremik Sendrom(HÜS): Bir Olgu Sunumu
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-29 Suriyeli Hastada İshal Sonrası Gelişen Hemolitik Üremik Sendrom(HÜS): Bir Olgu Sunumu

Devamı
DH2017-30 CD34 POZİTİF AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİ HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-30 CD34 POZİTİF AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİ HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Devamı
DH2017-31 Farklı kemik iliği nişlerinden izole edilen mezenkimal kök hücrelerin ekzozom içeriklerinin karşılaştırmalı analizi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-31 Farklı kemik iliği nişlerinden izole edilen mezenkimal kök hücrelerin ekzozom içeriklerinin karşılaştırmalı analizi

Devamı
DH2017-32 Otofaji İle İlişkili MikroRNA’ların HL-60 Hücre Hattında Açlık Ve İdarubisin Maruziyeti Sonrası Ekspresyon Değişimleri
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-32 Otofaji İle İlişkili MikroRNA’ların HL-60 Hücre Hattında Açlık Ve İdarubisin Maruziyeti Sonrası Ekspresyon Değişimleri

Devamı
DH2017-33 POSTER Expression association of miRNA-103 with acute myeloid leukemia
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-33 POSTER Expression association of miRNA-103 with acute myeloid leukemia

Devamı
DH2017-33 -1 Expression association of miRNA-103 with acute myeloid leukemia
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-33 -1 Expression association of miRNA-103 with acute myeloid leukemia

Devamı
DH2017-34 Expression analysis of PTEN gene in acute myeloid leukemia
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-34 Expression analysis of PTEN gene in acute myeloid leukemia

Devamı
DH2017-34-1 POSTER Expression analysis of PTEN gene in acute myeloid leukemia
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-34-1 POSTER Expression analysis of PTEN gene in acute myeloid leukemia

Devamı
DH2017-35 Maternal ve Fetal Serum Örneklerinde Hematopoietik Sitokinler Olan Kök Hücre Faktör (Stem Cell Factor=SCF) ve Granülosit Koloni Stimule Edici Faktör (G-CSF) Düzeylerinin ve in vitro Etkilerinin Karşılaştırılmalı Analizi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-35 Maternal ve Fetal Serum Örneklerinde Hematopoietik Sitokinler Olan Kök Hücre Faktör (Stem Cell Factor=SCF) ve Granülosit Koloni Stimule Edici Faktör (G-CSF) Düzeylerinin ve in vitro Etkilerinin Karşılaştırılmalı Analizi

Devamı
DH2017-36 DETERMINATION OF INTERLEUKIN-6 AND INTERLEUKIN-10 PROMOTER REGION GENE POLYMORPHISMS IN CHRONIC LYMPHOID LEUKEMIA PATIENTS
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2017-36 DETERMINATION OF INTERLEUKIN-6 AND INTERLEUKIN-10 PROMOTER REGION GENE POLYMORPHISMS IN CHRONIC LYMPHOID LEUKEMIA PATIENTS

Devamı