V.ULUSLARARASI KATILIMLI DENEYSEL HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

V.ULUSLARARASI KATILIMLI DENEYSEL HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ

Devamı
DH2018-1 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI REZİDÜ HASTALIĞI OLAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA LENALİDOMİDİN SAĞ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-1 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI REZİDÜ HASTALIĞI OLAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA LENALİDOMİDİN SAĞ

Devamı
DH2018-2 Jak 2 Pozitif Ve Jak 2 Negatif Myeloproliferatif Hastaların Kalretikülin Mutasyon Sonuçlarının Klinik Parametlerle İlişkisi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-2 Jak 2 Pozitif Ve Jak 2 Negatif Myeloproliferatif Hastaların Kalretikülin Mutasyon Sonuçlarının Klinik Parametlerle İlişkisi

Devamı
DH2018-13 Desitabin, Azasitidin ve Kemik İliği Nakli Olan Miyelodisplastik Sendromlu Hastaların Yaşam Sürelerinin Kıyaslanması
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-13 Desitabin, Azasitidin ve Kemik İliği Nakli Olan Miyelodisplastik Sendromlu Hastaların Yaşam Sürelerinin Kıyaslanması

Devamı
DH2018-16 HematolojikSolid Kanser Türlerine Karşı Doğal Öldürücü NK92 Hücrelerinin Sito-Toksik Etkinliği ve Transgenik Anti-CD19 CAR-NK92
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-16 HematolojikSolid Kanser Türlerine Karşı Doğal Öldürücü NK92 Hücrelerinin Sito-Toksik Etkinliği ve Transgenik Anti-CD19 CAR-NK92

Devamı
DH2018-18 Multiple Myelom Hastalarında F-Aktin Hücre İskeletinin İncelenmesi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-18 Multiple Myelom Hastalarında F-Aktin Hücre İskeletinin İncelenmesi

Devamı
DH2018-19 FARKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRE HATLARININ İNFLAMATUVAR HASARLANMA SONRASI REJENERASYONU
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-19 FARKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRE HATLARININ İNFLAMATUVAR HASARLANMA SONRASI REJENERASYONU

Devamı
DH2018-20 Allojenik Kemik İliği Nakli Yapılan Hastalarda Glutatyon S transferaz ve Sitokrom P450 Enzim Gen Polimorfizminin Klinik Seyirle
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-20 Allojenik Kemik İliği Nakli Yapılan Hastalarda Glutatyon S transferaz ve Sitokrom P450 Enzim Gen Polimorfizminin Klinik Seyirle

Devamı
DH2018-21 Hematolojik Malignitelerde Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası B ve T Hücre Kimerizmi Değerlendirilmesi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-21 Hematolojik Malignitelerde Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası B ve T Hücre Kimerizmi Değerlendirilmesi

Devamı
DH2018-22 Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Nötropenik Dönem Takibinde Granülosit İnfüzyonunun Yeri
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-22 Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Nötropenik Dönem Takibinde Granülosit İnfüzyonunun Yeri

Devamı
DH2018-23 Pioglitazon’un U266 Myeloma Hücre Hattı Üzerine Olan Anti-kanser Etkisinin Tek Başına ve Lenalidomid ile Kombine Şekilde Değerle
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-23 Pioglitazon’un U266 Myeloma Hücre Hattı Üzerine Olan Anti-kanser Etkisinin Tek Başına ve Lenalidomid ile Kombine Şekilde Değerle

Devamı
DH2018-24 Otolog kök hücre nakli hastalarında CMV pozitifliği poster sunum
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-24 Otolog kök hücre nakli hastalarında CMV pozitifliği poster sunum

Devamı
DH2018-25 BCR-ABL NEGATİF KRONİK MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLERDE SEKONDER MALİGNİTELER
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-25 BCR-ABL NEGATİF KRONİK MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLERDE SEKONDER MALİGNİTELER

Devamı
DH2018-26 MULTİPL MYELOM ZEMİNİNDE GELİŞEN AKUT ERİTROİD LÖSEMİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-26 MULTİPL MYELOM ZEMİNİNDE GELİŞEN AKUT ERİTROİD LÖSEMİ

Devamı
DH2018-27 Genç ve Yaşlı Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Klinik Özelliklerin ve Sağkalımın Karşılaştırılması Türkiye’den Tek Merkez V
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-27 Genç ve Yaşlı Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Klinik Özelliklerin ve Sağkalımın Karşılaştırılması Türkiye’den Tek Merkez V

Devamı
DH2018-28 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİNDE HAZIRLAMA REJİMİNİN MOBİLİZASYON AMAÇLI KULLANIMI UYGUN BİR YAKLAŞIM OLABİLİR Mİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-28 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİNDE HAZIRLAMA REJİMİNİN MOBİLİZASYON AMAÇLI KULLANIMI UYGUN BİR YAKLAŞIM OLABİLİR Mİ

Devamı
DH2018-29 Kümülüs hücresi Hücre tedavisinin yeni adayı mı
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-29 Kümülüs hücresi Hücre tedavisinin yeni adayı mı

Devamı
DH2018-30 PONATİNİB VE VS-5584 TERAPÖTİK AJANLARININ KRONİK MYELOİD LÖSEMİDE KASPAZ-3 AKTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-30 PONATİNİB VE VS-5584 TERAPÖTİK AJANLARININ KRONİK MYELOİD LÖSEMİDE KASPAZ-3 AKTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Devamı
DH2018-31 K562 HÜCRE HATTINDA PONATINIB VE VS-5584 TERAPÖTIK AJANLARLA HÜCRE DÖNGÜSÜ REGÜLASYONU
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-31 K562 HÜCRE HATTINDA PONATINIB VE VS-5584 TERAPÖTIK AJANLARLA HÜCRE DÖNGÜSÜ REGÜLASYONU

Devamı
DH2018-32 PONATİNİB VE VS-5584 TERAPÖTİK AJANLARININ K562 HÜCRE HATTINA SİTOTOKSİK ETKİLERİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-32 PONATİNİB VE VS-5584 TERAPÖTİK AJANLARININ K562 HÜCRE HATTINA SİTOTOKSİK ETKİLERİ

Devamı
DH2018-33.34 LÖSEMİ KÖK HÜCRE İNHİBİSYONUNDA PONATINIB VE VS-5584’ ÜN SİNERJİSTİK ETKİLERİ Çağla KAYABAŞI
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-33.34 LÖSEMİ KÖK HÜCRE İNHİBİSYONUNDA PONATINIB VE VS-5584’ ÜN SİNERJİSTİK ETKİLERİ Çağla KAYABAŞI

Devamı
DH2018-35 THE FINE TUNING OF THE HEDGEHOG AND AUTOPHAGY PATHWAYS TO COMBAT ACUTE MYELOID LEUKEMIA
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-35 THE FINE TUNING OF THE HEDGEHOG AND AUTOPHAGY PATHWAYS TO COMBAT ACUTE MYELOID LEUKEMIA

Devamı
DH2018-36 Otoimmun Hemolitik Anemi ve Nötropeni Birlikteliği Tek Merkez Deneyimi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-36 Otoimmun Hemolitik Anemi ve Nötropeni Birlikteliği Tek Merkez Deneyimi

Devamı
DH2018-37 YENİ TANI BCR-ABL NEGATİF KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARIN TANI ANINDA KLİNİK VE GENETİK ANALİZİ TEK MERKEZ DENEYİMİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-37 YENİ TANI BCR-ABL NEGATİF KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARIN TANI ANINDA KLİNİK VE GENETİK ANALİZİ TEK MERKEZ DENEYİMİ

Devamı
DH2018-38 Ig D Lambda Multiple Myelom;Olgu sunumu
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-38 Ig D Lambda Multiple Myelom;Olgu sunumu

Devamı
DH2018-39 Akut lenfoblastik lösemili bir vakada nadir (8;12) (q13;p13) translokasyonu
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-39 Akut lenfoblastik lösemili bir vakada nadir (8;12) (q13;p13) translokasyonu

Devamı
DH2018-40 PHILADELPHIA KROMOZOMU NEGATİF HASTALARDA JAK2 V617F GEN MUTASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-40 PHILADELPHIA KROMOZOMU NEGATİF HASTALARDA JAK2 V617F GEN MUTASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Devamı
DH2018-41 AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ OLGULARIMIZDA t(15; 17) PML-RARA, t(8; 21) RUNX1-RUNX1T1, inv 16 CBFB-MYH11A ve t(9; 22) BCR-ABL1 POZİTİF
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-41 AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ OLGULARIMIZDA t(15; 17) PML-RARA, t(8; 21) RUNX1-RUNX1T1, inv 16 CBFB-MYH11A ve t(9; 22) BCR-ABL1 POZİTİF

Devamı
DH2018-42 Quercetin ve Pentoksifilinin Akut Böbrek Yetmezliğinde Böbrek Perfüzyonu ve Eritrosit Deformabilitesine Etkisi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-42 Quercetin ve Pentoksifilinin Akut Böbrek Yetmezliğinde Böbrek Perfüzyonu ve Eritrosit Deformabilitesine Etkisi

Devamı
DH2018-43 Gliserolle Oluşturulan Akut Böbrek Yetmezliğinde Quercetin ve Pentoksifilinin Antioksidan Etkisi
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • 0

DH2018-43 Gliserolle Oluşturulan Akut Böbrek Yetmezliğinde Quercetin ve Pentoksifilinin Antioksidan Etkisi

Devamı