• Millet Caddesi Belediye Durmaz İş Merkezi Kat 4 No:40 Kayseri

DH2019-4 MULTİPL MİYELOM VE HODGKİN LENFOMA HASTALARINDA HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TOPLANMASI, SAYISI VE CANLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ